Kompozit Dolgu

Günümüzde estetik oluşu ve dayanıklılığıyla kompozit dolgular tercih edilmekte. Neredeyse eski amalgam dolgu dediğimiz metal dolgulara hiç  ihtiyaç duyulmamaktadır. Daha önceleri kompozit dolguların yapısı daha kırılgandı. Dayanıklı metal dolgular arka gurup dişlerde (çiğneme basıncı çok yüksek olduğu için) tercih ediliyordu. Fakat günümüzde kompozit dolguların da yapısı çok geliştirildi ve metal dolgular kadar dayanıklı hale geldi.
Estetik avantajının yanında kompozit dolguların metal dolgulara göre diğer avantajları da vardır. Bunlardan en önemlisi çürük temizlenirken kavite dediğimiz boşluğun şekli ve büyüklüğüdür. Metal dolgular kaviteye mekanik olarak tutunduğundan dolayı kaviteye belli şekiller vermek gerekir. Dolayısıyla dişten çürük haricinde daha fazla doku kaldırmak söz konusudur. Oysa ki kompozitlerde sadece çürük temizlenip açılan boşluk ne şekilde olursa olsun dolgu yapılabilir. Çünkü kompozit dolguların dişe tutunması mekanik değil yarı kimyasaldır. Kısacası kompozit dolgu amalgam dolguya göre civa içermemesi, daha az doku kaybıyla yapılabilir olması, estetik olması gibi nedenlerle günümüzde en çok tercih edilen dolgu materyalidir.

0

Hastane

0

Sağlık Birimi

0

Sağlıkla Gülümseyen

0 +

Alanında Uzman Ekip

figure

Hastalarımıza en yüksek seviyede ağız sağlığı ve diş bakımı hizmeti sağlıyoruz.